”Krympa och Skölja Kroken”

Skräddarlexikon

Posts on this topic will be in swedish only, as it is about old swedish expressions and cant be directly translated.

I helgen ska det fotas jackor och klänningar men innan dess – 2 udda men charmiga uttryck. Vad passar bättre en fredag som denna:

”KRYMPA KROKEN – Uttryck inom skräddaryrket, som betyder , att en nyanställd skulle bjuda sina blivande arbetskamrater på brännvin. Liknande uttryck finns i andra fack. Krok betyder i detta sammanhan vrå el hörn, dvs den plats den nyanställde skulle ha på skräddarbordet.”

vidare:

”SKÖLJA KROKEN” – ..betyder att en gesäll som lämnar sin anställning bjuder sina arbetskamrater på brännvin.”

Tack och skål kamrater!

20120812527