Guldfisk och Svin (Goldfish and Pig)

Skräddarlexikon

Posts on this topic will be in swedish only, as it is about old swedish expressions and cant be directly translated.

goldfish

Jag har en bok från 1988 som tar upp många skilda saker kring skräddaryrket. I delen ”Gamla Yrkestermer och Uttryck” fann jag uttrycket ”Guldfisk”

Detta är vad boken säger:

GULDFISK – ”Vid arbete på styck (se Svin) benämning på plagg, som var färdigsytt, men som ackordet ännu inte betalats ut för. Den som sytt plagget hade således en fordran på viss lön”

Jag arbetar uppenbarligen efter ”Guldfisk” metoden :) Uttrycket ”Svin” var också nytt för mig och är vanligen inte hur jag arbetar, men om material kostnaden är hög så är det alltid lättare att få betalt på den delen i förskott åtminståne:

SVIN –  ”Vid arbete på styck, dvs arbetslön i form av ackordlön, som var vanligast förr på en skräddarverkstad, betalades normalt ackordet först då det plagg ackordet gällde var färdigsytt. Eftersom vanligen, åtminstone när det gällde rockar, hela plagget syddes av samma person(därför benämningen helstycksarbete) var ett ackorderas uträknat för hela arbetet. Svin kallades ett plagg, som man fått etalt för, trots att arbetet inte var färdigt, dvs en förskottsbetalning. Att Svina var att ta ut betalning i förskott”

-How you like those fishes?! 

IMG_0339